Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Bases del Premi Infantil Dolores Català

 1. Narracions escrites en valencià destinades a un públic lector entre 7 i 9 anys.

 2. Les obres presentades seran de no ficció i de caràcter lúdic (textos explicatius, d’educació en valors, culturals, històrics, antropològics, lingüístics, sociològics, científics, culturals, paisatgístics, de costums locals i/o de promoció del municipi, biografies i diaris) que tracten d'explicar un tema concret.

 3. A més del títol, caldrà especificar el tema tractat.-L’extensió serà de 10 a 15 fulls (DIN A-4), escrits per una sola cara, interlineat 1.5 i lletra tipus Arial 12.

 4. El premi tindrà una dotació de 1.500 euros subjectes a la retenció d’IRPF corresponent, i la publicació de l’obra premiada a càrrec de l’editorial Edicions del Bullent.

 5. Les obres es podran presentar:
  a) En paper per quintuplicat i, en un sobre a banda, s'hi farà constar el nom, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de l'autor/a.

  b) Mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: certamencastellumripae@gmail.com indicant a l’assumpte del correu el premi al qual opta (Premi  Soler i Estruch o  Premi Literatura Infantil). A més caldrà adjuntar dos arxius en format Word (.doc): un correspondrà a l'obra, i l'altre a les dades de l'autor/a.En cas que els originals es lliuren en paper, aniran sense cap signatura que puga contribuir a la seua identificació i portaran el títol corresponent. Si l'autor/a desitja que l'obra siga feta pública amb pseudònim, haurà d'indicar-ho.

 6. Els premis es lliuraran el dia  10 de setembre de 2021.

 7. El jurat estarà format per Aïda Estrada, Mati Peris, Núria Sendra, Antoni Benavent, Modest Barrera i el TASOC com a secretari.

 8. Les persones guardonades es comprometen a formar part del jurat de l’edició següent, que inclou la remuneració del susdit compromís.

 9. El veredicte del jurat serà inapel·lable.La dotació econòmica de les guanyadores i guanyadors correspon al dret d’autoria.

 10. Els treballs no premiats podran ser retirats als tres mesos del veredicte, llevat d’una còpia que passarà a l’Arxiu Municipal.

 11. La data final per a lliurar els originals serà el 12 juliol de 2021 fins a les 14:00 hores en el registre d’entrada de l’Ajuntament o al correu abans indicat. Per correu s’enviaran a la següent adreça: Premis literaris. Certamen Literari Castellum Ripae. Plaça de l’Ajuntament, 8. C.P. 46270 Castelló. o per correu certificat fins a la mateixa data.

 12. El premi podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat, però no podrà fraccionar-se.La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.Qualsevol aspecte no previst en les bases es sotmetrà a la decisió del Jurat, i la seua decisió serà inapel·lable.