Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Premis

Bases del Premi de poesia satírica Pego

 

En el marc del certamen de poesia satírica Pego, convocat per l'Ajuntament de Pego, a Edicions del Bullent publicarem l'obra guanyadora. El premi es regirà per les bases següents:

 

1. Hi podran concórrer tots els treballs poètics inèdits que no hagen estat premiats en altres concursos o publicats anteriorment, i que s’ajusten a les bases presents.

 

2. La temàtica, el metre i la rima seran lliures, però les textures hauran de mostrar una intencionalitat satírica.

 

3. Tots els treballs hauran d’estar escrits en valencià o en qualsevol altra variant normativa de la llengua catalana.

 

4. Cada autor podrà presentar únicament una obra al premi, i l’extensió total haurà de ser la corresponent a un volum habitual de poesia (mínim 400 versos o l'equivalent si es tracta de prosa poètica).

 

5. Les obres es podran presentar en paper o mitjançant un correu electrònic. En el primer cas s’adreçaran a la Casa de Cultura de Pego (carrer sant Domènec, 5, 03780 PEGO), per correu certificat o al registre d’entrada, en sobre tancat on s’indique la cita “CERTAMEN DE POESIA SATÍRICA 2018”. Els treballs hauran de presentar-se per triplicat, mecanografiats a DIN A4, lletra Arial 12 i interlineat a 1,5; enquadernats o cosits, i caldrà fer constar a la coberta, a més del títol corresponent, el pseudònim de l’autor o autora. En sobre a part figurarà a l'exterior el pseudònim i a l'interior les dades personals dels concursants (nom i cognoms, adreça i telèfon). Si es presenten per correu electrònic, caldrà enviar els treballs en arxiu Word a la següent adreça: satirapego@pego.org. Es farà constar a la primera pàgina el títol de l’obra i pseudònim. En arxiu a part, amb el nom del pseudònim, figuraran les dades personals i el telèfon de cada concursant.

 

6. El jurat estarà format, amb criteris paritaris, per: Salvador Bolufer, Alba Fluixà i Jesús Peris.

 

7. Els treballs podran presentar-se fins el 22 d’octubre de 2018. S’admetran també aquelles obres que s’hagen enviat per correu certificat dins d’aquest termini a l’adreça anteriorment indicada.

 

8. La dotació del premi és de 2.500 €, subjecte a les retencions pertinents d’acord amb la legislació vigent i a banda dels drets d'autor de l'edició comercial a càrrec d'EDICIONS DEL BULLENT, segons s'estipule en el contracte editorial.

La dotació del premi és de 2.500 €, subjecte a les
retencions pertinents d’acord amb la legislació
vigent i a banda dels drets d'autor de l'edició
comercial a càrrec d'EDICIONS DEL BULLENT, segons
s'estipule en el contracte editorial.

 

9. El guanyador o guanyadora es compromet a formar part del jurat de la següent edició, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració d'aquest compromís.

 

10. El guanyador o guanyadora es compromet a assistir a l'acte de lliurament del premi.

 

11. L’obra guanyadora serà publicada per EDICIONS DEL BULLENT.

 

12. Les obres no premiades podran ser retirades a partir de la data de lliurament. Transcorreguts 3 mesos, els originals no retirats seran destruïts.

 

13. La decisió del Jurat es farà pública en l’acte de Lliurament de Premis, en el lloc i la data que prèviament s'anunciarà.

 

14. Qualsevol dubte que poguera generar-se sobre les presents bases serà resolt pel Jurat del Certamen, el veredicte del qual serà inapel. lable.

 

15. El Jurat podrà declarar desert el premi, si es considera que les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient.

 

16. La participació en el Certamen suposa l’acceptació de les presents bases.

 

Si tens cap dubte, consulta el següent enllaç: http://bullent.blogspot.com.es/2014/08/10-questions-sobre-premis-literaris.html

 

Guanyadors d'anys anteriors, publicats per Edicions del Bullent: