Cercador

Llegim amb Quina

3. Fem assemblea+3
 

Autor/a: Barba Plaza, Joaquina
Il·lustració: Devesa Peiró, Pere

A l'assemblea tracten totes les coses importants de la classe.

La col·lecció Llegim amb Quina consta de 18 llibres de lectura i 18 quaderns de treball per projectes que segueixen la temàtica dels llibres. La col·lecció està adreçada als 3 cursos del segon cicle de l'educació infantil. Es tracta d'un material per treballar la lectoescriptura des d'una metodologia global i de projectes interdisciplinars. Tant els llibres com els projectes de treball parteixen de les rutines i les situacions de la vida quotidiana en un aula d'educació infantil. Els primers llibres utilitzen la lletra majúscula, i s'introdueix la lletra lligada a partir del vuité volum. I el titella Darling, sempre parla en anglès.

Núm. de pàgines: 24
ISBN: 8499041035
Núm. EAN: 9788499041032

Materials didàctics