Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Aprenem amb Quina

Autores: Emi Falcó i Empar Martell

Il·lustracions: Pere Devesa

 

Criteris pedagògics dels quaderns

Aprenem amb Quina intenta plasmar una filosofia de treball en l’aula d’educació infantil centrada en l’alumne, en què ell és el protagonista del propi procés d’aprenentatge. Per tant, construeix ell mateix els seus coneixements i li donem l’oportunitat d’aplicar-los en situacions reals.

Per això organitzem l’aula en racons, també tenim moments de rutines, tallers i, com no, els projectes de treball:

 

ELS RACONS Els racons són espais d’aprenentatge dins de l’aula on els xiquets aprenen de manera més autònoma, podem variar però normalment trobem un joc simbòlic, biblioteca, matemàtiques o jocs de taula, plàstica, ordinador, construccions.

LES RUTINES Les rutines ens permeten situar-nos dins l’aula. Per a començar hem de saludar-nos, vore si estem tots, el dia que és, mirar l’horari per saber què ens toca fer

ELS TALLERS També poden tindre temàtiques molt variades, en els taller tractem d’obrir els xiquets i xiquetes a un ampli ventall de disciplines per tal que troben els seus interessos i preferències. Poden ser de poesia, música, plàstica, premsa, ciències, matemàtiques, teatre, conte...

ELS PROJECTES DE TREBALL Són una de les activitats centrals, es tracta d’un procés d’investigació al voltant d’un tema o d’una qüestió. Ens plantegem preguntes, fem una recerca d’informació, la classifiquem, investiguem i traiem conclusions que exposem de diferents maneres (llibret, exposicions, xarrades a pares i companys...).


En cada activitat intentem desenvolupar en el xiquet i la xiqueta les vuit competències bàsiques que formem part del currículum:

-         Comunicació lingüística.

-         Matemàtica.

-         Coneixement i interacció amb el món físic.

-         Tractament de la informació i competència digital.

-         Social i ciutadana.

-         Cultural i artística.

-         Aprendre a aprendre.

-         Autonomia i iniciatica personal.


Totes aquestes competències intentem que estiguem presents en les diferents activitats, és a dir, les treballem d’una manera global. Hem de destacar que, com que són unes propostes pedagògiques al voltant d’una col·lecció de contes, la competència lingüística i el procés lectoescriptor adquireix certa relevància.

Desenvolupem el procés lectoescriptor des d’un enfocament socioconstructivista, és a dir, des del punt de vista de la funcionalitat del llenguatge. Des de l’inici de l’escolaritat, als nostres xiquets i xiquetes els posem davant de situacions reals en les quals necessiten utilitzar el llenguatge tant oral com escrit, tant a nivell de lectura com d’escriptura. Partirem sempre del nom.

Quant a escriptura, volem que els nostres alumnes siguen productors. No es tracta de copiar paraules, frases, textos sinó de crear-los. Per això treballem molt l’escriptura espontània i són ells els que decideixen què i com hem d’escriure en cadascuna de les diferents activitats. Fins que no estan madurs de manera motriu treballem amb la lletra majúscula. El pas a la lletra enllaçada es fa respectant el ritme maduratiu de cada alumne. És el mateix xiquet o xiqueta qui decideix fer el canvi quan ja es troba segur.


Emi Falcó i Empar Martell.

 

Per a consultar la col·lecció completa, fes click ací

 

Per a més informació...

Enllaços que recomanem als quaderns:

 

Traductors:

Softcatalà

 

Buscadors:

Buscador infantil

KidRex

 

Quadern 3:

Jocs per a utilitzar el ratolí

Gcompris

Childsplay

 

Quadern 5:

Jocs de les parts del cos

 

Quadern 14:

Com fer bombolles

Com fer un ventall xinés