Cistella de compra

Llibres en la teua cistella

Llibre Preu IVA Quants Subtotal
 Total: 0,00€

Condicions d'ús

Condicions de compra

• En rebre una comanda, la confirmarem per correu electrònic informant de qualsevol incidència que pugui produir-se.

• El comprador podrà anul•lar una comanda fins al moment en què sigui enviada des de les nostres instal•lacions al comprador.

• Edicions del Bullent es reserva el dret d'anul•lar comandes, o bé per errors a la pròpia comanda, o bé per falta de disponibilitat de la mercaderia, retornant el pagament íntegre de la part anul•lada.

• El temps de lliurament dependrà de la destinació de l'enviament, ajustant-se als temps de trànsit que imposin les empreses de missatgeria utilitzades, eximint-se de responsabilitat per qualsevol retard que aquestes puguin generar, afegint 2 dies laborables de preparació de l'ordre de la comanda.

Política de privacitat

En compliment d’allò disposat a la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), Edicions del Bullent, sl, com a responsable del/els fitxer/s, informa que les dades personals que l'usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça d'e-mail i totes aquelles dades personals a les quals poguem accedir durant la relació establerta, seran tractades en un/us fitxer/s degudament inscrit/s a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i amb la conformitat d’allò l'establert en la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, s’incoporarà als sistemes d'informació de Edicions del Bullent, sl Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per a atendre les seves consultes.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i amb la conformitat d’allò l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D., Vostè atorga consentiment inequívoc a Edicions del Bullent, sl perquè procedeixi, en compliment dels objectius esmentats en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

L'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran amb la conformitat de la LOPD 15/1999 així com del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats distintes de les aquí autoritzades ni amb fins comercials o publicitaris, així com no podent cedir-se a terceres parts.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a Edicions del Bullent, sl, al domicili del carrer Taronja, 16, 46210 de Picanya.