Cercador

Premis

Bases del Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular

15-07-16Premi Bernat Capó

Edicions del Bullent i el Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València convoquem, com cada any, el Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular.

  1. Pot optar a aquest premi qualsevol obra inèdita de divulgació de cultura popular. Els originals que opten al premi es presentaran mecanografiats a doble espai i per una sola cara i hauran de tindre una extensió entre els 100 i 175 fulls Din-A4. 
  2. Les obres hauran de ser presentades per quintuplicat. A la portada d'aquestes haurà de constar 18é PREMI BERNAT CAPÓ. I en un sobre tancat adjunt, es farà constar el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor.
  3. La presentació d'una obra comporta que l'autor no en té compromesos els drets d'edició.
  4. Les obres aspirants hauran de trametre's certificades abans del 15 de juliol de 2016 a Edicions del Bullent. Carrer de la Taronja, 16, 46210 Picanya (L'Horta Sud). En cas de dubte, telefoneu al 961 590 883 o per e-mail a info @ bullent.net.
  5. L'import del Premi és de 6.000 euros en concepte d'acompte de drets d'autor, després de la signatura del contracte d'edició corresponent. A més d'una escultura de Ginestar feta expressament per al Premi.
  6. El jurat estarà format per Jose Maria Candela, Antonio Herrero, Robert Martínez, Núria Sendra i Pablo Vidal.
  7. El premi podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat però no podrà ésser fraccionat.
  8. L'adjudicació del premi es farà el divendres 30 de setembre de 2016 a Dénia. El llibre guardonat serà editat per Edicions del Bullent, en valencià, independentment de la llengua de l'original. L'editorial té una opció preferent, durant el termini d'un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades.
  9. Els originals no guardonats podran ser recollits en Edicions del Bullent a partir de quinze dies des de l'adjudicació, durant el termini de tres mesos. Després, seran reciclats.
  10. La presentació comporta l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.

Si tens cap dubte, consulta el següent enllaç: http://bullent.blogspot.com.es/2014/08/10-questions-sobre-premis-literaris.html

 

 

 

Darrers guanyadors:

 

 

Notícies relacionades