Cercador

Recursos

5. Curs Pràctic de Valencià. Grau Superior+18
á

Autor/a: Mas Estela, Josep Vicent
IlĚlustraciˇ:

El Curs Pràctic de Valencià. Grau Superior (Perfeccionament II), va dirigit a les persones que volen aprendre valencià de forma pràctica, sobretot si volen presentar-se a les Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià per a obtindre’n el Certificat de Grau Superior. A més, també va dirigit a les persones que assistisquen al Curs de Perfeccionament 2 de Valencià en centres de Formació de Persones Adultes.
El llibre s’ha elaborat a partir de les programacions actuals dels dos organismes esmentats anteriorment: el Nou Programa 2000 de la JQCV i el Currículum de la FPA de la Comunitat Valenciana. Ara bé, cal dir que defuig aspectes teòrics dels programes ja que no ixen mai en les proves de la JQCV, i que incideix més en els aspectes pràctics d’ús de la llengua, que són els que s’exigeixen per a superar la prova.
Amb el llibre pretenem que es troben còmodes tant les persones que assisteixen a cursos guiats per professor com les persones que aprenen de forma autodidàctica. I també que el puguen aprofitar els qui volen consultar aspectes normatius de la llengua, sense treballar el curs complet.
L’ordre dels continguts segueix el que es proposa en les proves de la JQCV: comprensió i lèxic, expressió escrita (redacció i dictats), domi pràctic del sistema lingüístic i expressió oral. Això es fa per tal de facilitar als usuaris una visió clara del contingut de les proves.
Ara bé, en la presentació proposem una distribució dels continguts en dotze blocs que combinen activitats de les diferents àrees perquè el treball no siga monòton.
A més el Curs Pràctic de Valencià. Grau Superior (Perfeccionament II) inclou un exemple de prova del nivell superior de la JQCV en la primera part, i una prova més al final perquè l’aprenent es familiaritze amb les proves reals, i perquè puga fer una avaluació dels coneixements adquirits. A més a més, tant al final de les proves com de les activitats es troben les corresponents solucions per tal que l’usuari puga comprovar si adquireix adequadament els continguts.
És un llibre concebut des del punt de vista de les necessitats de l’estudiant, ja que és eminentment pràctic, amb èmfasi en una proposta didàctica clara tnt pel que fa a l’estructura com per les explicacions i per les activitats.

N˙m. de pÓgines: 336
ISBN: 8489663696
N˙m. EAN: 9788489663695